September 12, 2015 admin

Ktheni taksat përmes Dardanica

AmberTax LogoDardanica Work and Travel USA dhe Amber Tax (www.ambertax.com)kanë krijuar marrëveshje për kthimin e taksave për të gjihë ata studentë që shkojnë në SHBA për të punuar me J1 viza, pa marrur parasysh se me cilin agjension student ka shkuar. Me një pagesë shumë të vogël, ju nuk keni nevojë të brengosëni për kthimin e taksave. Stafi ynë do të merret me të gjitha procedurat e nevojshme. Ju mund të klikoni tek linku KTHIMI I TAKSAVE për të shikuar se cfarë dokumenta duhet të sillen në zyrën e Dardanica Work and Travel për ta procesuar kthimin e taksave.

About the Author

admin Dardanica Work and Travel USA is part of Dardanica Group, established on December 2006. Dardanica WAT is licensed by the Ministry of Trade and Industry as agency that arranges and organizes students from Kosovo universities to work and travel in the US during their summer holidays.